Fisioteràpia aplicada a la població infantil. Pretén promoure el desenvolupament psicomotriu de l’infant amb una intervenció adequada. Entenent el nen/a com un ésser global que està en continu desenvolupament. Pretén prevenir, estabilitzar, millorar i normalitzar el desenvolupament infantil. El tractament és individualitzat, enfocat a obtenir el major grau d’autonomia  i funcionalitat possible.   Qui es…

moon

La intervenció psicomotriu que apliquem és la que ens arriba de B. Aucouturier. Es promou una psicomotricitat lliure, mitjançant la pedagogia del descobriment, on a través del joc espontani i del desig del nen/a, l’infant esdevé l’eix central del seu propi procés d’aprenentatge,  on la psicomotricista n’és la mediadora. Es té en compte a l’infant…

moon