EL CENTRE


El centre Mim neix de la unió de diferents disciplines amb un objectiu comú: millorar el desenvolupament de les persones que atenem mitjançant el cos (motriu, cognitiu i sensorial) i l’expressió d’emocions i sentiments. Sorgeix com a centre innovador a Olot per a donar resposta als nombrosos problemes que pot presentar la població, sobretot la infantil, oferint diverses tècniques de tractament.


Dins del centre fem una clara diferència entre MIM Centre Integral de Salut i MIM infantil. El primer està enfocat més a joves i a adults. Mentre que el segon, com el seu nom indica, està encarat a atendre el col·lectiu infantil.

 

 

MIM Centre Integral de Salut:

Espai on joves i adults podran recuperar l’harmonia del cos, assolir un major benestar corporal, afavorint així un estat més ple de salut. 

 

MIM infantil:

Espai constituït per millorar el desenvolupament motriu, cognitiu, emocional i sensorial del nen.

A partir de les diferents tècniques d’intervenció adaptem la més adequada a cada infant i  treballem de forma conjunta per afavorir les seves capacitats, minimitzar les dificultats i millorar la seva adaptació en els seus entorns propers. 

 

Atenem a nens i nenes des del naixement fins a l’edat adulta que necessiten un procés terapèutic per afavorir el seu desenvolupament i adaptació en l’entorn familiar, escolar i social. Ho fem incidint en els possibles problemes psicològics, familiars, acadèmics, motrius, sensorials, ocupacionals i /o socials.