MIM INFANTIL


Espai constituït per millorar el desenvolupament motriu, cognitiu, emocional i sensorial del nen.

A partir de les diferents tècniques d’intervenció adaptem la més adequada a cada infant i  treballem de forma conjunta per afavorir les seves capacitats, minimitzar les dificultats i millorar la seva adaptació en els seus entorns propers.


Els terapeutes han de tenir en compte les competències necessàries per implicar-se en una relació interactiva amb el nen. Les possibilitats d’escoltar, acollir i comprendre a l’infant seran més grans si sabem que l’expressivitat dels nens  acostuma a ser desbordant o acostuma a estar força inhibida. La preocupació prioritària del terapeuta és la de comprendre l’expressivitat del nen, tornar a introduir una dinàmica de plaer i proporcionar la confiança i seguritat necessàries, que permetin superar les angoixes arcaiques lligades  a les seves primeres relacions.